Ivančické zpravodajství 10.05.2018

10.5.2018 Seznam zpráv

  • Vítání nových občánků, Ivančice
  • Den tance na SVČ, Ivančice
  • Stavba  vodovodu Hrubšice – Biskoupky , Ivančice
  • Tradiční zvyky v městských částech – Pálení čarodějnic, Ivančice
  • Výsadba stromové  aleje pod hřbitovem, Ivančice