Ivančické zpravodajství 11.04.2019

11.4.2019 Seznam zpráv

  • Předání nových vozidel Pečovatelské službě v Ivančicích, Ivančice
  • Farmářské trhy na Palackého náměstí, Ivančice
  • Ukliďme Česko, Ivančice
  • Výstava obrazů Svatopluka Drápala v PAM, Ivančice
  • Cestovatelská beseda o Kubě v Městské knihovně, Ivančice
  • 9. ročník akce Otevírání ivančických řek, Malovansko, Ivančice
  • Setkání Klubu seniorů na Horizontu, Ivančice
  • Tradiční ples rybářů v Budkovicích, Ivančice
  • Krajské kolo závodů KČT na Réně, Ivančice
  • Šachový turnaj, Ivančice