Placené parkoviště Ivančice (od 08/2017)

Chcete-li přehrát toto video. Přijměte prosím soubory cookie YouTube. Přijetím získáte přístup k obsahu z YouTube, což je služba poskytovaná externí třetí stranou.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud toto oznámení příjmete, bude Váš výběr uložen a stránka se obnoví.

Ve městě Ivančice je z pohledu parkování největší frekvence vozidel na Palackého a Komenského náměstí, kde sídlí (nebo v bezprostřední blízkosti) důležité instituce ve městě jako městský úřad, finanční úřad, pošta, bankovní ústavy, pojišťovací kanceláře, muzeum a současně jsou tato náměstí centrem historického středu města.

Z důvodu potřeby regulace dlouhodobého parkování v uvedených lokalitách s přihlédnutím k tomu, že je třeba uvolnit střed města spíše pro krátkodobé parkování, bylo radou města přijato Nařízení města, kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.

Uvedené Nařízení města je platné od 1. srpna 2017.

Facebook TIV Ivančice
YouTube TIV Ivančice